ورشکستگی صندوق‌های بیمه علت اجرایی نشدن بیمه خدمات توانبخشی

ورشکستگی صندوق‌های بیمه علت اجرایی نشدن بیمه خدمات توانبخشی/ وزارت‌ بهداشت تنها می‌تواند راهنمای بالینی خدمات را تدوین و ابلاغ کند   ورود جدی کمیسیون اجتماعی به مشکلات مراکز نگهداری از معلولان/ استانداردهای مراکز بهزیستی به روز شود عملکرد ضعیف بهزیستی درنظارت برمراکز نگهداری از معلولان/ واگذاری مراکز به بخش خصوصی به دلیل نبود اعتبار تمامی خدمات توانبخشی باید تحت پوشش بیمه قرار گیرد/ بی توجهی به بیمه خدمات توانبخشی بار نظام سلامت را افزایش می دهد ارایه خدمات توان بخشی وظیفه بیمه پایه سلامت نیست/سازمان های بیمه گر محدودیت…

Read More