بیماری شناسی کرج ::سیاوش عطایی مشاور عالی انجمن علمی مرکز توانبخشی گفتار توان گستر

 

اصطلاح انواع بیماریها به انگلیسی.

 headache سردرد

 backache پشت درد

 amnesiaبيماري فراموشي

 anemiaکم خوني

 bloodshed خونريزي

 brain sicknessنقص عقل

 bladder stone سنگ مثانه

 cancer سرطان

 tooth ache دندان درد

 chicken pox آبله مرغان

 Sore Throat گلو درد

 constipate يبوست

 depressionافسردگي

 ear ache گوش درد.

 eye soreچشم درد

 fluآنفلو آنزا

 fever تب

 heart ache قلب درد

 heat stroke گرما زدگي

 hypertension فشار خون

 hysteria تشنج عصبي

 infectionعفونت

 leprosy جذام

 madnessجنون

 plagueطاعون

 measlesسرخک

 cataract آب مرواريد

 vomiting تهوع

 Blind کور

 Dumb لال

 Cripple چلاق

 Paralysis فلج بودن

Paralytic فلج

Paralyzed فلج

 Flue آنفلانزا

 Catch a cold سرما خوردن

 Strep throat گلو درد میکروبی

 Diarrehoea اسهال

 Hangover سرگیجه

 Nausea تهوع

 Vomit استفراغ

Puke قی

 Cancer سرطان

 Asthma آسم

 Plague طاعون

 Cholera وبا

 Chicken pox آبله مرغان

 Twist پیچ خوردگی

 Bruise کبود

 Inflammation تورم

 Swelling تورم

 Swallow متورم

 Wounded زخمی

 Injured مجروح

 Burn سوختگی

 Cut بریدگی

 Fracture شکستگی

 Bloodshed خونریزی

 Stutter لکنت

 Stammerلکنت

 Retarded عقب افتاده

 Nose bleed خون دماغ

 Tremor رعشه

 Amputation قطع عضو

 Faint غش کردن

 Collapse

 Unconsciouse بیهوش

 Wart زگیل.

 Blood clot لخته شدن خون

 Ear wax blockage جرم گرفتگی گوش

 Food poisoning مسمومیت غذایی

 Measles سرخک.

 Polio فلج اطفال

 Typhoid حصبه

 Arthritis آرتروز

 Alzheimer آلزایمر

 Osteoporosis پوکی استخوان

 Leprosy جذام

 Rabies هاری

 Gout نقرس

 Epilepsy سرع

 Tuberculosis سل

 Gonorrhea سوزاک

 Blister تاول

 Dislocate در رفتگی استخوان

 Sprain رگ به رگ شدن

 Pins and needles سر شدن

 Tetanus کزاز

 Viral pneumonia ذات الریه ویروسی

 Mumps اوریون

 Obesity مرض چاقی

 Fungal infection عفونت قارچی

 Gastric ulcer زخم معده

 Gastritis ورم معده

 Malnutrtion سو تغذیه

 Rheumatism روماتیسم

 Haemorrhage خونریزی داخلی

 Delirume هذیان

 Constipation یبوست

 Meningitis مننژیت

 Wen دمل

 Tumor تومور

 Brain death مرگ مغزی

 Bunged up nose بینی گرفته

 Blocked noseبینی گرفته

 Runny nose آبریزش بینی

 Choke خفه شدن بر اثر پریدن غذا در گلو

 Benign خوش خیم

 Malignant بد خیم

 Diphtheria دیفتری

 Diabets دیابت

 Bloat نفخ

 Sexually transmitted diseas بیماری مقاربتی

 Premature زودرس، نارس

 Eczema اگزما

 Relaps وخیم شدن، بدتر شدن

 Recover بهبود یافتن

 Convalescence دوره نقاهت

 Infectious مسری

 Convulsion تشنج

 To have tendency to a disesae زمینه یک بیماری را داشتن .

 Acute حاد

 Heart condition عارضه قلبی

 Jaundice یرقان

 Hemophilia هموفیلی

 Hepatitis هپاتیت

 Rickets راشیتیزم

 Whooping cough سیاه سرفه

 Anemia کم خونی

 Cataract آب مروارید

 Dysentery اسهال خونی

 Case history سابقه بیماری

 Bile زرداب

 Spasm گرفتگی عضلانی

 Hypothermia سرمازدگی

 Gripes دل پیچه

https://www.google.com/search?q=%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9%20%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%20tehran%20province%20karaj&sa=X&ved=0ahUKEwikvsfRkvDYAhUQKywKHflBA-wQvS4IUDAB&biw=1600&bih=794&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=35843208,50980423,2550&tbm=lcl&rldimm=14286222526806659793&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2#rlfi=hd:;si:14286222526806659793;mv:!1m3!1d23448.21248037652!2d50.980423849999994!3d35.84320895!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i126!2i348!4f13.1;tbs:lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2

Related posts