کلینیک گفتاردرمانی آوا

کلینیک گفتاردرمانی آوا

 

عاطفه سعیدی

آسیب شناس گفتاروزبان

ارزیابی /درمان/ مشاوره /اختلالات گفتاروزبان /لکنت

تاخیر گفتار (کم شنوایی/سندروم داون/اتیسم…)

اختلالات تشدیدی وصوت

اختلال بلع ناشی از آسیب مغزی

آدرس:فردوسی 60 ساختمان دکتر افشار طبقه اول

تلفن: 09016610175

05152286724

 

Related posts